Velkommen til U. Pihl videregående skole

Framsidebilde

En skole der trivsel fremmer læring, der utfordringer øker læringen,

innenfor trygge rammer skapt av målrettet samarbeid mellom lærer og elev.

Følg oss på    Facebook